Lukko-Seinä: Innovaation esittely

Lukko-Seinän esittely

Lukko-Seinä on Jykevä-Koti Oy:n innovaatio teolliseen rakentamiseen

Pudasjärveläinen Jykevä Koti Oy innovoi uusia tuotekonsepteja ja kehittää niitä riittävän pitkälle, jotta toiset yritykset voivat rakentaa niiden pohjalta lopullisia tuotteita kuluttajille ja yrityksille. Ansaintalogiikkana on myydä tai lisensoida IPR-oikeuksia ja tuotekonsepteja. Yritys ei itse valmista lopputuotteita asiakkaille.

Jykevä-Koti tarjoaa rakenneratkaisuja terveempien talojen puolesta. Yhtiön periaatteiden mukaan talo pitää olla perustuksista lähtien oikein tehty. Yhtiön kehittämät rakenteet ovat kestäviä, energiatehokkaita sekä kosteuden suhteen oikeaoppisesti toimivia. Kehitetyt ratkaisut ovat yksinkertaisia ja rakenteisiin voidaan valita parhaat ja tarkoituksenmukaisimmat materiaalit. Rakenteet on suunniteltu hallitiloissa valmis- tettavaksi hengittävistä, mutta tiiviistä materiaaleista sisustusta myöten valmiiksi, jolloin myös rakennusvaiheen kosteusvaurioilta vältytään. Elementit voidaan vaihtoehtoisesti myös kuljettaa rakennuspaikalle asennettaviksi. Rakenteissa käytetään paljon puhdasta puuta. Kaikki käytettävät materiaalit voivat olla täysin allergiavapaita, jolloin saavutetaan mahdollisimman terveellinen kokonaisratkaisu.

Yrityksen tuotekonsepti on nimeltään Lukko-Seinä ja se on suojattu hyödyllisyysmalleilla. Seinärakenne on toimintavarma lämmönpitävyyden, kosteuden käyttäytymisen ja sopivan tiiveyden suhteen. Lisäksi haitallisia kiinnityselimiä, kuten nauloja tai ruuveja ei ole kummallakaan puolella seinää ja silti rakenne on erittäin jäykkä ja painumaton. Rakenteessa ei ole myöskään ns. kylmäsiltoja. Rakenteessa ei ole käytetty terveydelle kyseenalaisia materiaaleja ja se on hyvin yksinkertainen sekä edullinen valmistaa ja asentaa. Ääni- ja lämmöneristävyys on hyvä ja hiilijalanjälki on todella pieni. Ratkaisun avulla voidaan helposti valmistaa pien-, rivi- ja pienkerrostaloja sekä erilaisia versioita esim. loma-asumiseen. Seinärakenteen yksinkertainen vahvuuden muuttaminen eri maihin vietäessä on iso etu.


Lukko-Seinä on todellinen ekoseinä

Kaikin puolin varmin seinärakenne

Läpikotaisin puuta
Seinän vahvuus halutun mukainen
Alhainen lämmityksen energiantarve
Kosteuden suhteen toimintavarma
Hengittävä, koska ei ole levy- eikä muita rakenteita estämässä
Yksinkertainen rakenne
M1 vaatimukset ja rakennusmääräykset täyttävä

Ei haitallisia nauloja, liimoja tai ruuveja

Edullinen ja yksinkertainen, teollinen koneellistettu valmistusmenetelmä

Laadukas, mutta samalla edullinen seinärakenne

Puutalona tai hirsitalon näköisenä talona, jonka arvot ovat kuitenkin paremmat kuin perinteisen liima- tai massiivihirsitalon

Erinomainen vientituote

Lukko-Seinä on suojattu innovaatio

”Lukko-Seinä on innovatiivinen ratkaisu seinärakenteen toteuttamiseen, sillä voi täyttää nykyaikaiset rakentamismääräykset ja –normit, se on helppo toteuttaa teollisesti valmistamalla ja se mahdollistaa M1-päästöluokan rakentamisen sekä hengittävän mutta samalla tiiviin rakenneratkaisun”

Rakentamistekniikka, Oulun yliopisto

”Mielestäni Lukko-Seinä on innovatiivinen ratkaisu seinärakenteen toteuttamiseen ja sen valmistaminen automatisoidun tuotantolinjan avulla mahdollista ja kustannustehokasta”

Pekka Kantola, DI, automaatio- ja tietotekniikka, Oulun yliopisto

Lisätietoja (mieluiten puhelimitse):
Pauli Pähtilä
Toimitusjohtaja
Jykevä-Koti Oy
0400 583 567
posti@lukkoseina.fi

TIEDOTE, JULKAISUVAPAA 8.6.2021

Ratkaisu ekologisen puurakentamisen kannattavuuteen:

Teollisesti valmistettavien seinäelementtien uusi konsepti syntyi Pudasjärvellä

Pitkän tuotekehityksen tuloksena syntynyt uusi innovaatio konseptoi uudenlaisen, vaatimukset täyttävän ekologisen seinäelementtirakenteen, sekä kustannustehokkaan rakennustavan. Lukko-Seinä -nimeä kantava keksintö ratkaisee useat teollisen puurakentamisen ongelmat tehden ekologisen puurakentamisen liiketoiminnasta kannattavampaa.

 Mammuttihirren perustajana tunnetuksi tullut pudasjärveläinen Pauli Pähtilä ei ole ensimmäistä kertaa rakentamisen keksintöään kaupallistamassa esitellessään vuosikymmenten kehitystyön tulosta, mullistavaksi kuvailtua Lukko-Seinä-innovaatiotaan. ”Tässä ainutlaatuisessa seinärakenteessa ei ole lainkaan muoveja, nauloja tai liimoja ja se soveltuu elementteihin perustuvaan teolliseen puurakentamiseen.”, Pähtilä kuvaa keksintöään. Pähtilä on 43:n vuoden yrittäjäuransa lisäksi tullut tunnetuksi keksijänä ja hänellä onkin toistakymmentä suojattua keksintöä rakentamiseen liittyen.

”Perustamani lamelli-, eli liimahirsitehdas 1989 oli alan edelläkävijä samoin kuin myöhemmin kehittämäni liimaton hirsi, jota valmistetaan edelleen. Nyt vuosikymmenten osaamiseni kiteytyy tässä uudessa Lukko-Seinä tuotteessa, joka edustaa äärimmäisen tehokkaaksi vietyä puurakentamista kehittyneiden eristeiden ja paremman valmistustekniikkansa johdosta.”, Pähtilä jatkaa.

Puurakentamisen kehittämiselle on maassamme ollut selkeä tarve.

Tunnetusti Suomen luonnonvarat ovat metsissä ja kotimaisen puunlaadun tiedetään pärjäävän kansainvälisessä kilpailussa erinomaisesti. Ja vaikka puunkäytön kotimaista jalostusastetta on yritetty nostaa jo vuosikymmenten ajan, on betoni 1960-luvulta lähtien dominoinut kotimaista rakentamista. Suomella tunnetaan olevan vastaavat metsävarat kuin Yhdysvaltain pohjoisissa osavaltioissa, joissa Suomesta poiketen puurakentaminen on valtavirtaa ja betoni haastajan asemassa. Amerikassa puurakentamisen kannattavuus on perustunut paitsi edullisempaan työvoimaan, myös valmisosista tehokkaasti paikan päällä koottaviin rakennuksiin, eli nk. platform -tekniikkaan. 

Tuoreimmassa hallitusohjelmassa vuodelta 2019 annetaan selkeät linjaukset puurakentamiselle. Tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana Suomessa. Ympäristöministeriön käynnissä olevan Puurakentamisen ohjelman tuoreimman väliarvioinnin mukaan ohjelma onkin edistänyt puurakentamista jo selvästi.Viime vuosina puurakentaminen on ollut jopa muodikasta. Helsingin Oodi-kirjasto monen muun maamerkin ohella on näyttänyt puun monet mahdollisuudet koko kansalle ja kansainvälisesti. Etenkin julkisen rakentamisen puolella poliittiset ratkaisut ovat ohjanneet puurakentamisen osuuden jo näyttävään kasvuun. Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman tavoitteena on, että puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta olisi 31 prosenttia jo vuonna 2022 ja 45 prosenttia vuonna 2025. Suomen etujen ja hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti julkisen rakentamisen ohella muukin puurakentaminen tarvitsisi parempia edellytyksiä, jotta luonnonvarojemme hyödyntämiseen nojaava liiketoiminta olisi jatkossa kestävämmällä pohjalla. Tarvetta ekologisen puurakentamisen kannattavuutta parantaville uusille innovaatioille löytyy siis maamme rajojen sisältä, mittavista vientimahdollisuuksista puhumattakaan.

Nyt esitelty innovaatio pyrkii ratkomaan puuseinäelementtien rakentamisen kustannustehokkuuden haasteen tekemällä seinäelementtien valmistamisesta koneellistettua ja jättämällä samalla rakenteissa käytettävät riskimateriaalit pois. Lopputuloksena on pitkäikäinen ratkaisu, joka soveltuu käytettäväksi myös eri vahvuisille seinärakenteille.

Suojatun Lukko-Seinä-keksinnön on arvioinut mm. Oulun yliopiston rakennustekniikan osasto todeten sillä täytettävän nykyaikaiset rakentamismääräykset ja -normit mahdollistaen samanaikaisesti M1 -päästöluokan rakentamisen sekä hengittävän, mutta tiiviin rakenneratkaisun.

”Sen verran tässä on jo ikää kertynyt, että itse en pysty enää vetämään tämän innovaation ympärille tulevaisuudessa rakentuvaa liiketoimintaa. Kumppani tai keksinnön oikeuksien ostaja olisi nyt siis haussa.”, keksinnön isä Pähtilä linjaa toiveitaan ekologisen puurakentamisen edistämiseksi.

Lisätietoja:

Pauli Pähtilä

p. 0400 583 567

www.lukkoseina.fi

TIEDOTTEEN KUVITUSKUVAT:

https://www.dropbox.com/sh/uz1ft650jolrbl8/AAAHt5IY_K5wDKqVtMoFZks9a?dl=0